Shoutbox[Archive]

 1.  
  Loading...

Tieungaogiangho

 1. Rượu v ti

  Gửi bởi ngy 04-08-2011 lc 06:23 PM
  Ngay từ nhỏ ti đ được bố mẹ cấm khng được đua đi uống rượu, ht thuốc. Ngy đ ti chẳng hiểu ci thứ nước trong suốt kia vị như thế no m nhiều người m mệt n thế. Xm ti cũng c nhiều người nghiện rượu, đn ng cũng c m đn b nghiện rượu ...
  Danh mục
  Khng c danh mục